Trenger du hjelp til å få utført et oppdrag?  

Superhandy hjelper deg med det du trenger! 

Disse tjenestene leverer vi i dag, hovedsakelig Romerike og Oslo-området:

For privatpersoner:

 • Hagerydding, klipping, beplantning og bortkjøring
 • Enkle maleoppdrag
 • Montering av møbler etc.
 • Flyttejobber
 • Rehabilitering, vask og beising av terrasser
 • Fasadevask
 • Henting av søppel
 • Vaktmestertjenester

For bedrifter:

 • Rydding på byggeplasser
 • Vaktmestertjenester
 • Flytteoppdrag
 • Opprydding
 • Tilpassede oppdrag på forespørsel

Har du en utfordring?
Ring oss på 64 86 66 00 (tast 4)
Gode muligheter for at vi fikser det!
Dagtid – Kveldstid – Helg

Book ditt oppdrag her:

  Superhandy hjelper deg med ditt oppdrag

  Vi i Superhandy kan bistå deg i mange forskjellige typer oppdrag. Vi tar på oss oppgaver som byggklargjøring, bortkjøring av avfall, renhold, transport, montering, manuell graving og flytteoppdrag. 

  Har du andre ting du ønsker hjelp med? Kontakt oss med beskrivelse av ditt oppdrag, og vi vil hjelpe deg med å finne den beste løsningen. 

  Vi har kunder i det offentlige, i næringslivet og blant privatpersoner. Våre største kunder er InseloAllente, Telenor, Lillestrøm kommune og Mitt Anbud. Vi opererer med konkurransedyktige priser, og leverer alltid som avtalt. 

  Hvorfor skal du bruke Superhandy?

  Evalueringer gjort blant våre kunder viser at de er veldig fornøyd med jobben vi utfører. Vår bedrift består av løsningsorienterte mennesker som gjør sitt ytterste for å hjelpe deg med det du trenger. 

  Sett bort fra kvaliteten på vårt arbeid, er samfunnsverdien som skapes en av kundenes største motivasjonsfaktorer for å bruke Superhandy til å utføre oppdrag. 

  Superhandy ute og monterer parabolantenner

  Superhandy gir tilbake til samfunnet

  Norge har hatt relativt lav arbeidsledighet de siste ti årene. Likevel har antallet personer som er utenfor arbeid, og som har behov for offentlige stønader, vært høy. Dessverre kan veien til lønnet arbeid bli svært lang for mange av de som ikke har tidligere arbeidserfaring, befinner seg på et lavt språknivå og som har lav digital kompetanse. 

   
  For å opprettholde økonomisk levestandard i Norge er vi avhengig av at alle som kan jobbe, er i jobb. Superhandy bidrar til at flere mennesker jobber, og det genererer skatteinntekter.  

  Superhandy hjelper ressurspersoner ut i jobb

  Superhandy er ikke som alle andre bedrifter. Der andre selskaper opprettes for å tjene penger, er Superhandy opprettet for å ansette ressurspersoner som opplever utfordringer med å få en jobb. 

  Vi er en ideell aktør, noe som betyr at vi ikke tar utbytte av overskudd. I stedet bruker vi fortjenesten til å heve kompetansen til våre ansatte. 

  Vi tenker annerledes når vi rekrutterer og følger opp våre ansatte. Hos oss er mennesket i sentrum. Ut over å gi de ansatte lønn, legger vi vekt på å følge opp de rammene i deres privatliv som påvirker om de lykkes med å være i arbeid. Hos oss får de opplæring og kompetanseløft. 

  Eksempler på grupper som kan ha utfordringer med å etablere seg i arbeidslivet, er ungdom som faller ut av skolen og nyankomne i Norge som er ferdig med introduksjonsprogrammet. Hos oss får alle en sjanse. 

  Hagearbeid på gang

  Hos oss får de ansatte en fot innenfor arbeidslivet

  De fleste bedrifter har som mål å ansette folk som ønsker å bli lenge i jobben. Det koster mye å ansette nye personer, så for disse bedriftene er det stabilitet som bidrar til vekst. Det er gjerne et tegn på usunn bedriftskultur hvis ansatte raskt forlater en bedrift, og stadig nye må ansettes for å erstatte dem. 

  Sånn er det ikke i Superhandy. Vårt ideal er sterk gjennomtrekk blant de ansatte. Vi ønsker å ansette mange nye folk som trenger å få erfaringer og en fot innenfor arbeidslivet, og vi ønsker å hjelpe dem slik at de skal komme seg videre i trygge og givende jobber. Når de ansatte forlater oss, vet vi at de har fått kompetansen og mestringen som skal til for å lykkes på sikt. 

  Mitt anbud

  Du finner oss også på «Mitt anbud» der vi har fått 5 av 5 mulige stjerner. Det har gjort at over 50 kunder har brukt oss så langt.

  Superhandy eies av Norasondegruppen AS

  Norasondegruppen AS er en arbeidsinkluderings- og kompetansehevingsbedrift som realiserer enkeltmenneskets mulighet for arbeid, bedre helse og økt kompetanse. 

  Norasondegruppens historie

  Norasonde ble opprettet i 1960 som en produksjonsbedrift for romteknologi. Det første produktet het NOrsk RAdioSONDE, og det var dette som ga navnet til bedriften.  

  Den kalde krigen gjorde at avansert teknologi og produksjon måtte beskyttes fra spionasje. Ett av tiltakene Norasonde innførte, var å ansette mennesker med funksjonsnedsettelser som kunne utføre enklere deler av produksjon. Fordi de bare jobbet med utvalgte deler av produksjonen kunne de ikke gjengi helheten av arbeidet til tredjeparter. Denne formen for ansettelser kom til å forme den videre utviklingen av Norasonde. 

  Fra teknologi til inkludering

  Fra å være en innovativ teknologibedrift ble Norasonde en innovativ arbeids- og inkluderingsbedrift med navnet Norasondegruppen.  

  Norasondegruppens verdier er å være motiverende, pålitelig, synlig og modig. «Modig» ble lagt til som verdi i 2020, og har vært viktig for opprettelsen av Superhandy. 60 års erfaring kan fort lede en til å forsvare det «gamle» og hvordan ting «alltid» har blitt gjort.  

  Norasondegruppen tør å utfordre seg selv og tenke nytt for å bringe mennesker videre. Det er nytenkning og ønsket om å få mennesker ut i arbeid som har skapt Superhandy.